Konzultační činnost ADF

ADF v rámci konzultační činnosti v oblasti regulatorních nařízení nabízí komplexní řešení pro své klienty v oblasti tzv. dopadové analýzy dotčených systémů, přes právní konzultace, až po možnost samotné implementace v rámci regulatorní kompatibility.

Inventura dat pomocí DLP (data lose protection): Jaká data (potažmo osobní údaje) vlastně zpracováváme? Kde všude jsou uložena? Co s nimi děláme (uživatelé, procesy, toky dat)? – Kdo k datům přistupuje, jak je používá, kam je odesílá? A další.

Procesní/byznys inventura: Co s daty děláme (uživatelé, procesy, toky dat)? Podle jakých pravidel je zpracováváme? – Podle zákona, pro marketing, se souhlasem, bez souhlasu… Informujeme řádně subjekty a máme veškeré potřebné souhlasy v souladu s nařízením GDPR?

Byznys analýza: Proč tato data zpracováváme? A opravdu je to potřeba? Byznys důvody zpracování – vlastník, přínosy…