AKTUALITY

Pojednání o GDPR

GDPR Obecné nařízení o ochraně osobních údajů se prakticky dotkne všech, ať korporací, či jednotlivců, kteří mají v dikci zpracování osobních údajů, a to jak u svých zákazníků, zaměstnanců, nebo business klientů. Pro bližší introspekci hovoříme o bankovních domech, zdravotnických zařízeních, veřejné správě, nebo například i e-shopech. Všichni výše zmínění se…

read more

Zpracování osobních údajů

Je nutné zpracovávat pouze v rozsahu nezbytně nutném, dále je třeba aby subjekt udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních údajů a to je jeden ze styčných problémů našich potencionálních klientů. Subjekt: Má právo souhlas kdykoliv odvolat a jeho osobní údaje musí být vymazány z databáze. Právo…

read more

Konzultační činnost ADF

ADF v rámci konzultační činnosti v oblasti regulatorních nařízení nabízí komplexní řešení pro své klienty v oblasti tzv. dopadové analýzy dotčených systémů, přes právní konzultace, až po možnost samotné implementace v rámci regulatorní kompatibility. Inventura dat pomocí DLP (data lose protection): Jaká data (potažmo osobní údaje) vlastně zpracováváme? Kde všude jsou uložena? Co s…

read more