Co je to vlastně GDPR?

Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) je závazným právním předpisem, vytvořeným a schváleným  Evropskou komisí. Regulace nahrazuje stávající směrnici o ochraně údajů z roku 1995.

Od data 25. května 2018 budou muset splňovat několik nových požadavků v souvislosti s tím, jak budou shromažďovat a používat osobní údaje občanů EU.


Jaká je definice Osobních údajů?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované, nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen subjekt údajů).

Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo, či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní, nebo společenské identity této fyzické osoby.

Nařízení GDPR bude platit vedle 101/2000 Sb., ale lze očekávat další legislativní změny v rámci připravované novelizace zákona.


TOP 3 legislativních změn

1 2 3
Vzniká nová povinnost a zcela nová pozice Data Protection Officer (DPO) – Pověřenec pro ochranu osobních údajů Každý správce osobních údajů bude mít povinnost hlásit jakékoliv úniky informací Občané – subjekty osobních údajů - mají zcela nová práva, např. právo být zapomenut

Sankce za porušení významně rostou – dosahují až do výše 20 milionů EUR, nebo až 4 % celosvětového obratu celé skupiny


 My Vám pomůžeme

 

Proč my? Jsme kompetentní, protože jsme spojili síly:

Analytics data factory, s.r.o. – http://www.analyticsdf.cz/

Je mladou dynamickou a flexibilní společností, která těží ze zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti data managementu a informačních systémů. Kombinace lokálních zkušeností Analytics data factory (ADF) s know-how a tradicí zavedených značek garantuje zákazníkům aktuálně velmi žádanou flexibilitu v dodávkách zakázek a současně kvalitu a rozsah poskytovaných služeb. Vlajkovou lodí společnosti je specializace na implementace nových směrnic, jako je např. nová evropská direktiva na ochranu osobních údajů (GDPR). ADF disponuje početným týmem, který se aktivně zabývá analýzou, návrhem na zavedení i samotnou implementací směrnice na ochranu osobních údajů GDPR. Primárními klienty ADF jsou všechny společnosti, které v rámci své činnosti zpracovávají data o svých zákaznících. Těmto umí ADF nabídnout plnou podporu při zavádění nových regulatorních nařízení, jako je právě GDPR. Díky partnerství s renomovanými značkami jako IBM nebo SAS se tak jedná o komplexní dodávky, přizpůsobené povaze a rozsahu činnosti jednotlivých zákazníků společnosti.

LP Legal, advokátní kancelář, s.r.o. – http://www.lplegal.cz/

Advokátní kancelář LP Legal poskytuje již řadu let své právní služby zejména v oblasti obchodního práva, občanského práva, pracovního práva, práva nemovitostí, práva duševního vlastnictví a trestního práva. V rámci své činnosti se rovněž LP Legal úzce specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti osobních údajů, monitoringu osob a zaměstnanců, poskytování právních služeb lékařům a zdravotnickým zařízením. LP Legal se podílí na právní stránce projektu InCompliance (http://www.incompliance.cz/). LP Legal klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům, který vždy doplňuje vysokou mírou profesionality a odbornosti poskytovaných služeb.

Komora právní odpovědnosti – http://www.komorapravniodpovednosti.cz/

Komora právní odpovědnosti slouží jako široká platforma k podpoře myšlenky společensky odpovědných firem, ke zlepšení právního povědomí, dodržování a respektování platných právních předpisů a obecné kultivace právního prostředí. Za tímto účelem Komora šíří právní osvětu ve vztahu k řádné správě a činnosti, a to zejména v oblasti občanského práva, trestního práva, pracovního práva, daňového práva, ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví, hospodářské soutěže, práva informačních technologií, spotřebitelského práva a práva životního prostředí. Komora analyzuje aktuální problémy týkající se podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, vyhodnocuje jejich možná řešení a aktivně působí s cílem včas identifikovat problémy, vzdělávat a preventivně působit. Komora rovněž konzultuje aktuální témata ovlivňující činnost právně odpovědných subjektů s veřejnoprávními institucemi, a to za účelem zlepšení dialogu mezi soukromou a veřejnou sférou.